یازدهم اردیبهشت

شاید تو جواب خیلی از سوالام باشی

ولی من خیلی وقته که دیگه همه ی صورت مساله ها رو پاک کردم

3 Comments:

Anonymous atefeh said...

To kolan khodetam alamat soaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!

12:47 PM  
Anonymous TM said...

intori vase har2taraf khoobe!

12:59 AM  
Anonymous مولود said...

بزا بچه فکرشو بکنه بابا

1:58 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home