دوم مرداد

و من به همین زندگی ت خ م ی ام هم راضی بودم، اگر فقط تو یکی هم جزوش بودی

1 Comments:

Blogger camel said...

سلام رفیق
وبلاگت رو لینک کردم
اگر خواستی وبلاگ منو هم با نام فنر بیحال لینک کن

4:21 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home