سیزدهم شهریور

دوستم داشتی ...

چه خواب خوشی

2 Comments:

Anonymous کسری said...

اما من هنوزم دوست دارم
:)

7:59 AM  
Anonymous Anonymous said...

از معدود دوست داشتنی های من هستی .
اخیرا واقعا مینیمال ناب می دی بیرون . آه از نهاد آدم در میاد !‏

6:34 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home