یکم دی

هندونه و آجیل و انار و شکلات و پاستیل و شیر و شیرنی و ... پدرم روضه رضوان به دو گتدم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home