دوشنبه

بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم

بعد از تو با هر که می شه هر چه می شد خواستم امتحانم کنم ولی هیچ کس به هیچ جاش حساب نکرد و هیچ غلطی نتونستم بکنم و ضایع کردم

1 Comments:

Anonymous M.I.C said...

عالیـــه ایییییین
عالی :))

11:40 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home