دوشنبه

دوباره شروع کردم به نوشتن تو این وبلاگ فکستنی

دوباره همون آهنگای قدیمی رو گوش میکنم

بازم از همون مسیرای قدیمی رد میشم

هنوزم آب می کوبم
 
مرا دریاب من خوبم

هنوزم چرت میگویم

در نیابیدیم خب به اونم

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

benevis pesar :)

12:14 AM  
Anonymous Nazi said...

برگشتی‌ ینی ؟

سلام !

11:47 PM  
Anonymous M.I.C said...

mara daryab

10:33 AM  
Anonymous miss said...

همه چیز همونجوریه که باید باشه !

5:27 PM  
Anonymous noiseless spider said...

بنویس دیگه!

2:18 AM  
Anonymous الهام said...

اومدم...هیچی
خوبه

1:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

Drood bar shoma
manam ashnaye ghadimi
manam taze bargashtam baed az chand sal sokoot
Asemoni bashi

1:08 AM  
Anonymous bita said...

برگرد دیگه!!میدونی چقدر سر زدم اینجا؟!

3:54 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home