جمعه

خواسته ای که دارم این است که بد نبودن و کثیفی نکردن و از مسیر راست منحرف نشدنم را به حساب خوب بودن، انسان بودن و جوانمرد بودن من نگذارید. بلکه آن را مدیون بی عرضه گی، محافظه کاری افراطی و ترسو بودنم بدانید.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home