جمعه

من از نگاه الاغی که می رفت فهمیدم

که سرنوشتم سواری دادن به الاغ تر از خودم هایی همچون تو است

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

in kheyli khoobeeeee :D

12:10 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home