چه قشنگ و اشتباه بود ...

3 Comments:

Anonymous .... said...

The irony of these two!

5:56 AM  
Anonymous پرتابه said...

سلام دوست عزیز
روزگارت خوش
من از پرتابه اومدم. خواستم بهت بگم اگه خواستی مینیمال هاتو جایی غیر از وبلاگت بنویسی پرتابه به شدت توصیه میشه. به خصوص این که هیچ محدودیتی تو نوشتن نداری.
پیشاپیش خوش اومدی به پرتابه

3:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

ridi arash ...

4:05 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home