یکشنبه ششم فروردین

آهای با تو ام...

برو بمیر، باشه؟


خ.ک:این بهار مسخره نیومده داره به همه جا سرایت می کنه...
دوشنبه بیست و نهم اسفند

امشب یه سال خالی و مزخرف تموم می شه...

تا این جاش که خوبه...

ولی خب بعدش یه سال خالی و مزخرف دیگه شروع می شه...
سه شنبه بیست و سوم اسفند

از روی آرزوهام که دارن می سوزن می پرم...

واسه من هر شب چهارشنبه سوریه...
پنجشنبه هجدهم اسفند

از همان روز اول که تو را دیدم...

از همان روز اول که تو را دیدم...

از همان روز اول که تو را دیدم ، ریدم
پنجشنبه یازدهم اسفند

علفای سبز و خیس و ترد و تازه...

بد جوری هوس کردم...