دهم آذر

می بازم

مثل همیشه

نه به خاطر اینکه گل رو اشتباه می گم

به خاطر این که هر دو تا دستت پوچه

همیشه پوچ بوده

و من اینو می دونم

ولی بازم بازی می کنم
نهم آذر

بازسازی Oldboy به کارگردانی Spielberg و با بازی Will Smith ؟

خ.ک: چه شود...
هفتم آذر

واقعا چرا ؟
پنجم آذر

ناراحتم

حوصله ی هیچی رو ندارم

خسته ام

ولی انگار دارم عادت می کنم انگار
چهارم آذر

ای زندگی

ای زندگی گه

ای زندگی مزخرف گه
آخرای آبان

I used to think there was a kind of bird that, once born, would keep flying until death. The fact is that the bird hasn't gone anywhere. It was dead from the beginning


خ.ک: A Fei Zheng Chuan

یه کم بعد از یه کم بعد از یه کم بعد از وسطای آبان

من به طرز جالبی حال به هم زن ام

البته فقط واسه خودم

واسه بقیه همون فقط حال به هم زن ام
یه کم بعد از یه کم بعد از وسطای آبان

Bic Runga - Say After Me
یه کم بعد از وسطای آبان

به تو فکر می کنم

نگاهت

دستانت

دستانم

می لرزند


خ.ک: شاعر در همین زمینه می فرماید

دل من ، تاپ و تاپ داره می زنه
آره ناز تو رو می خره
تو رو هرجا بخوای می بره
[آره اون بالا بالا]
می دونی دیگه افاده بی اثره
همه می گن نذار بپره
اون منم که در به دره
[همه می دونن به خدا]

تو تکی ، آره همه می دونن کلکی ، می گن لوند و با نمکی ، دیگه عشوه نیا الکی
تو تکی ، آره همه می دونن کلکی ، می گن لوند و با نمکی ، دیگه عشوه نیا الکی
یه کم بعد از وسطای آبان

من پشت کامپیوتر تو اتاقمم مگر این که خلافش ثابت بشه
وسطای آبان

کلا که همیشه همه جوره سردی بوده

الانم که هوا هم سرد شده دیگه شده سرما در سرما

باریدنم که شروع شده

دیگه چاره ای جز خواب زمستونی می مونه؟
آبان

This blog is suicidal