پنجشنبه نهم شهریور

فرق من با یه کاغذ مچاله شده که افتاده یه گوشه اینه که

اون حداقل یه زمانی به یه دردی می خورده...
دوشنبه سی ام مرداد

حال من؟...بگذریم ، تو چطوری؟
جمعه بیستم مرداد

هر چقدر می تونی از من متنفر باش

مطمئن باش که لیاقتشو دارم
چهارشنبه هجدهم مرداد

می دونم تا بوده همین بوده

ولی می خوام بدونم همین هم خواهد بود؟

یعنی به همین مسخرگی؟


خ.ک:آره،دقیقا به همین مسخرگی...
یکشنبه پانزدهم مرداد

به خودم اعتماد کردم

ولی خودم هیچ غلطی نکرد

نخواست...شایدم نتونست...
پنجشنبه دوازدهم مرداد

همه ی دنیا یه طرف

تو ام همون طرف

منم همین اطراف

اصلا مگه فرقیم می کنه؟
سه شنبه دهم مرداد

مثلث نیست

مربع هم نیست

دایره اس

یه دایره ی مسخره...