پنج شنبه یکم فروردین

وسوسه ی عوض شدن

فکرهای مثبت

برنامه های خوب

امید به بهتر شدن

فقط اگه عمر این چیزا حداقل به آخر بهار هم برسه بازم فکر کنم از سال های پیش جلوترمخ.ک : شاعر می فرماید

Though my broken heart, tear my dreams apart
I'll be alright, I'll be alright


بله ، I'll be alright
پنج شنبه

تقریبا یه ساعت و بیست و پنج دقیقه پیش بیست و نهم اسفند تموم شد

تقریبا هفت ساعت و سی و پنج دقیقه دیگه هم سال جدید شروع می شه

سوالی که اینجا پیش میاد اینه که الان چندم چه ماهیه؟


خ.ک:کاملا مشخصه که فقط می خواستم تو این بازه ی زمانی یه چیزی اینجا بنویسم همین
دوشنبه بیست و هفتم اسفند

? Is he crying -
. I don't know -
? Because of drugs, right -
. That and everything else -


از Michael Clayton
شنبه بیست و پنجم اسفند

چه دختر لوازم تحریر فروش خوبی

فقط حیف که دفتر دویست برگ نداشت
چهارشنبه بیست و دوم اسفند

آی آدم ها که در اتوبوس روی صندلی نشسته شاد و خندانید

یک نفر ایستاده در همان اتوبوس دارد لابه لای دیگر آدم ها می شود له ، می خورد جر

یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند

یک نفر در اتوبوس دارد می کند بیهوده جان قربان


خ.ک:من که به شخصه دیگه گه بخورم
یکشنبه نوزدهم اسفند

شاید من در ظاهر یه کم سطحی به نظر بیام

ولی واقعیت اینه که "سطحی" صفت زیاد از حد عمیقیه واسه توصیف من
چهارشنبه پانزدهم اسفند

حقیقت همچنان تلخ است ...
یکشنبه دوازدهم اسفند

من از خودم می گریزم

بیچاره خودم

بیچاره من