سه شنبه هفتم آذر

زندگی منم به دو دوره تقسیم می شه

. قبل از بعد

. بعد از قبل

فرق این دو دوره هم یه چیزی تو مایه های فرق بین ان و گهه....
یکشنبه پنجم آذر

ننوشته حذف شد

مثل همه ی حرفایی که نگفته پس گرفتم...
جمعه سوم آذر

?Do you know how I know you're gay -

?How -

You like Coldplay -خ.ک:از The 40 Year Old Virgin
چهارشنبه یکم آذر

می بخشم و می گذرم

می بخشم و فراموش می کنم

احتمالا به خاطر این که کار دیگه ای نمی تونم بکنم

به خاطر این که کمتر بسوزه ماتحتم
دوشنبه بیست و نهم آبان

کاش می دونستی چقدر غیر قابل تحمل میشی وقتی همش از

غیر قابل تحمل بودن این و اون حرف می زنی...
پنجشنبه بیست و پنجم آبان

I'm looking at you through the glass

Don't know how much time has passed

Oh God it feels like forever

But no one ever tells you that forever feels like home

Sitting all alone inside your head


How do you feel, that is the question

But I forget, you don't expect an easy answer

When something like a soul becomes initialized

Folded up like paper dolls and little notes

You can't expect a bit of hope

So while you're outside looking in

Describing what you see

Remember what you're staring at is me


Stone Sour_Through Glass
سه شنبه بیست و سوم آبان

هنوز زنده ام

زنده ام

زنده ام

زنده ام

زنده ام

زنده امیکشنبه بیست و یکم آبان

هنگامی که زندگی هنوز می گوید: "من از آن توام "

گر چه نیک می دانیم به ما خیانت می ورزد
جمعه نوزدهم آبان

از "تو" می نویسم

برای "تو" می نویسم

بعد حالا هر وقت حال داشتم می گردم یه شخص مناسب واسه این "تو" پیدا می کنم...خ.ک:لعنت به "تو" ...
چهارشنبه هفدهم آبان

مغز پوسیده

روح پلاسیده

آخرشم احتمالا معلوم می شه که از همون اول مرده بودم...
یکشنبه چهاردهم آبان

...I already got a job, and that's stayin alive

Young jeezy_I love it
جمعه دوازدهم آبان

چیزی نیست

فقط دارم خودمو دود می کنم می فرستم هوا

نگران نباش

چیزی نیست

سیگارتو بکش
چهارشنبه دهم آبان

البته که می تونی کمکم کنی خانم دکتر...