دوشنبه دهم دی

پای چپم خواب رفته

ماشین داره با سرعت حر کت می کنه

جاده پر از دست اندازه

پای چپ منم که خواب رفته
یکشنبه نهم دی

رابطه مفهومیست ریاضی ، اما از دید کاربر نمایش جدولی دارد و

پایگاه داده رابطه ای مجموعه ایست از تعدادی جدول
سه شنبه چهارم دی

قصد جسارت نداشتم

قصدم اهانت بود
شنبه یکم دی

بیا تا جفتک اندازیم ، همچون توله اردک ها

که دریا پرتلاطم شد ، زمین درگیر این سرما
پنج شنبه بیست و نهم آذر

سوالی که برای من پیش اومده اینه که چرا یه چند وقتیه هیچ سوالی برام پیش نمیاد

واقعا کنجکاوم بدونم که چرا دیگه کنجکاو نمی شم
سه شنبه بیست و هفتم آذر

با همه ی ارادتی که نسبت به جناب هادی پاکزاد دارم باید بگم که کاراش داره افت می کنه و کلا

بعد از دو تا آلبوم اول تو یه سیر نزولی افتاده البته به نظر من حتی آلبوم قبلیش زندگی زیر زمین

هم در مجموع خوب بود ولی آلبوم جدیدش دکتر ... فقط از دو تا آهنگ این آلبوم خوشم اومد

There's Nothing و Miss Your Face


چیزی نیست که بخوام بگم

جایی نیست که بخوام برم

هیچکی نیست که بخوام بیاد

برای رفتن حاضرم

چیزی نیست که بخوام لمس کنم

طعمی نیست که بخوام بچشم

بویی نیست که بخوام حس کنم

رنجی نیست که بخوام بکشم

جایی نیست که بخوام بمونم

مرزی نیست که ازش بگذرم

حقی نیست که بخوام بگیرم

سهمی نیست از بودن ببرم

راهی نیست که نرفته باشم

رنگی نیست که ندیده باشم

میلی نیست تا برنده باشم

طوری نیست که نبودم باشماز There's Nothing
شنبه بیست و چهارم آذر

,I can laugh at lots of things

.Including my self. I'm laughable. A lonely joke

My world is a glove box...Empty
از سگمنت Montmartre از فیلم Paris, je t'aime
چهارشنبه بیست و یکم آذر

چه خیارم من ...
شنبه هفدهم آذر

چه منظره ی عجیبی بود وقتی که لباس نو و زیبا به تن داشتی

چیزی مانند گه کادو-پیچ شده
پنج شنبه پانزدهم آذر

All I wanted was to be invisible

It was a simple request

It didn't involve anyone else

When I was in a room with another person, I felt like I was only half there

When I was in a room with two other people, I felt like a third of myself

When I was in a room with three other people, I felt like a quarter of myself

And when I was in a whole crowd of people, I felt like nobody

از The Quiet
سه شنبه سیزدهم آذر

بریم

هر وقت

هر جا

فقط بریم

...

ولی نه برای همیشه