شنبه هفتم مهر

Counting Crows - Round Here

Round here, we're carving out our names
Round here, we all look the same
Round here, we talk just like lions
But we sacrifice like lambs
Round here, she's slipping through my hands
چهارشنبه چهارم مهر

واج آرایی کاف ...
شنبه سی و یکم شهریور

تعجب می کنم از تو که با این همه دافیت و غرور و وقار به خاطر سه واحد جلوی

هر استاد و نا استادی اشک می ریزی
پنج شنبه بیست و نهم شهریور

من کلا حمایت می کنم
چهارشنبه بیست و هشتم شهریور

قبول

من حوصله ی رقصیدن نداشتم

ولی ساز تو هم خیلی کوک نبود

قبول کن
سه شنبه بیست و هفتم شهریور

یعنی واقعا هیچ معادل مودبانه ای واسه ...... وجود نداره ؟
دوشنبه بیست و ششم شهریور

من واقعا شگفت زده شدم از این همه استعداد و نبوغ

آهنگ Relief از گروه Apocalyptica رو برداشتن روش رپ فارسی خوندن

خلاصه اگه فردا پس فردا رو آهنگ های Radiohead یا مثلا Porcupine Tree دافی قر بده و

از این جور چیزا شنیدین زیاد تعجب نکنید
یکشنبه بیست و پنجم شهریور

چه آشغالی بودم من

چه آشغالی شدی تو

چه زندگی آشغالی داشتیم و داریم ما
چهارشنبه بیست و یکم شهریور

And I thought of all the grief and sadness

And -ucked up suffering in the world

And it made me want to escape

I wished with all my heart that we could just leave this world behind

Rise like two angels in the night and magically disappearاز فیلم Mysterious Skin
دوشنبه نوزدهم شهریور

بیا و بنشین تا کمی با هم حرف بزنیم

هوس -س شعر شنیدن کرده ام امروز و البته -س شعر گفتن
شنبه هفدهم شهریور

این روزها تنها فعالیت مفیدی که می تونم انجام بدم نشون دادن انگشت وسط دستمه

پس به سراغ من اگر می آیید ، چه نرم و آهسته ، چه هر جور دیگه ای ،

لطفا مسیرتان را عوض کرده و سمت دیگری بروید

حتی شما داف عزیز
پنجشنبه پانزدهم شهریور

و ما که هنوز خیال می کنیم هستیم ...
چهارشنبه چهاردهم شهریور

آرزوی صبر و طاقت فراوان برای اطرافیانم دارم

می دونم تحمل کردن آشغال بی مصرفی مثل من چقدر سخته

خودمم به زور دارم تحملم می کنم
شنبه دهم شهریور

و من در این انتگرال آلود ترین ساعات نیز به لحظه های ذاتا گنگ با هم بودنمان می اندیشم ...