دوشنبه پنجم آذر

می رنجاندم این حقیقت تلخ

که -ون گشاد است و وقت تنگ
جمعه دوم آذر

دو تا از هزاران

همین و نه بیشتر
جهارشنبه سی ام آبان

خواستی بدانی چه گذشت بر من در آن شب بارانی

هیچ

آسمان کمی تا قسمتی ابری شد ، سپس تمام ابری

باران بارید ، خیس شدم ، لرزیدم ، سرما خوردم

کمی تا قسمتی به ـا رفتم ، سپس ...
شنبه بیست و ششم آبان

آیس پک خیار و خاویار

شیر داغ و آب انار

من و تو و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و دویست و سی و دو سوال بی جواب
سه شنبه بیست و دوم آبان

?Are you and Matt seeing each other-
.No. We went to the cinema the other night, but just as friends-
.Hmm-
?Why? What has Matt said-
?He said he slept with you.So you didn't-
?No, of course not! What do you take me for-
.Sorry-
?Did he say if I was any good-
.I think it was the best s e x he's never had-


از Cashback

خ.ک:بسیار لذت بردیم از دیدن این فیلم البته منهای پانزده بیست دقیقه ی آخر که شدیدا
کلیشه ایست و چه حیف
پنجشنبه هفدهم آبان

من بالاخره موفق شدم یه تحول اساسی تو زندگیم ایجاد کنم

بدین صورت که Virtua' Tennis 3 بازی کردن رو ترک کردم و شدیدا مشغول NHL 08 شدم

خلاصه اینکه ما می توانیم اگر بخواهیم
دوشنبه چهاردهم آبان

واقعیت ها رو نذار کنار هم

یه کم رویا و خیال و توهم بچپون لاش بلکه بشه هضمش کرد

بلکه بشه تحمل کرد
پنجشنبه دهم آبان

I find it kind of funny, I find it kind of sad

The dreams in which I'm dying, Are the best I've ever had

I find it hard to tell you, 'Cos I find it hard to take

When people run in circles, It's a very, very...Mad world

Gary Jules - Mad World