نهم تیر

من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو
من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من تو من توخ.ک: آه اگر روزی نگاه تو ...
تیر هشتاد و نه

Alıştım Susmaya
اوایل تابستون

بدین وسیله حذف تیم مثلا مدافع عنوان مثلا قهرمانی ایتالیا، تیم اکثرا ابر و باد و مه و خورشید و فلک و ... در کارند تا تو قهرمان شوی را به همه ی دختران طرفدار بازیکنان این تیم تسلیت گفته، تسلیت می گوییم

خ.ک: تیم اسپانیا نه تنها بسیار خوب است بلکه باحال تیپ و استیل ترین مربی را نیز دارد

خ.ک: کلا هم خاک بر سر من که می شینم بازی های مزخرف این جام جهانی مفتضح رو اکثرشو می بینم

خ.ک: کلا جام جهانی ای که شکیرای بدصدا و بدرقص و بد ادا و زشت آهنگ بخونه براش بازیاشم همین جوری می شه دیگه
هفدهم خرداد

صدای پارس سگ احمق ات که در کوچه می پیچد، می فهمم آمده ای

صدای پارس سگ احمق ات که قطع می شود، می فهمم رفته ای


خ.ک بی ربط: شاعر می فرماید: جایی ندارم تو دلت، به من دوباره پا بده
شنبه

امشب، در فارسی وان، فقط برای شما، سه ساعت پشت سر هم، افسانه افسونگر
پنجشنبه

...Depressed, and it's not even friday yet