دوشنبه هشتم آبان

خ.ک: www.last.fm

خ.ک: این که چیه و به چه درد می خوره رو می تونین اینجا بخونین
جمعه پنجم آبان

سخته

ولی کنار میام

باید کنار بیام

باید کنار بیام

سخته

خیلی سخته

ولی باید کنار بیام...


خ.ک:با خودم ، با این زندگی...
چهارشنبه بیست و ششم مهر

حالا شاید دیرتر از بقیه ی چیزا

ولی GTA: San Andreas هم بالاخره خسته کننده می شه
یکشنبه بیست و سوم مهر

- خسته نشدی انقدر چرت و پرت نوشتی؟

- چرت و پرت می نویسم چون خسته ام...
پنج شنبه بیستم مهر

وقتی همه چی تکراری شده

حتی همین نالیدن از تکرار

حتی همین نالیدن از تکراری شدن نالیدن از تکرار

حتی همین نالیدن از تکراری شدن نالیدن از تکراری شدن نالیدن از تکرار...

دیگه چه حرف تازه ای؟
سه شنبه هجدهم مهر

وقت که زیاد دارم ، ولی حوصله...
یکشنبه شانزدهم مهر

Far away

The ship has taken me far away

Far away from the memories

Of the people who care if I live or die

Muse_Starlight
جمعه چهاردهم مهر

صد و پنج
دوشنبه دهم مهر

کم نیاوردم...

...رسما ریدم