یکشنبه هشتم مرداد

دفعه بعد هر جا افتادم ، همون جا دفنم کن

دیگه حوصله ی بلند شدن ندارم
سه شنبه سوم مرداد

همیشه می خواستم غیر از اونی بشم که بقیه می خوان

آخرشم نه اون چیزی شدم که اونا دوست داشتن ، نه اونی که خودم می خواستم

شدم همین گهی که می بینی...
یکشنبه یکم مرداد

حس گاوی رو دارم که هر دو تا بالشو ازش گرفته باشن...
چهارشنبه بیست و هشتم تیر

منو تف کن بیرون

من مال اینجا نیستم

جای من اینجا نیست
دوشنبه بیست و ششم تیر

منم خیلی چیزا دلم می خواد

یعنی دلم می خواست


خ.ک:خاکستر یخ زده ی آرزوها...
جمعه بیست و سوم تیر

...No sheep were harmed in the making of this game
سه شنبه بیستم تیر

خودمونو نمی تونیم گول بزنیم

بقیه رو که می تونیم...