یه کم مونده به آخرای فروردین

یعنی جدا فقط منم که یادم نمیاد بچه که بودم دلم می خواست بزرگ شدم چی کاره شم ؟
هجدهم فروردین

هوا چه بس ناجوانمردانه دو نفره است
پانزدهم فروردین

یه تیکه از لیریک یه آهنگی هست که خیلی به حال و هوای الان من می خوره

الان نه اون تیکه لیریک یادمه نه اسم آهنگ نه اسم خواننده اش

ولی می دونم یه تیکه از لیریک یه آهنگی هست که خیلی به حال و هوای الان من بخوره